Utbildning YKB

Utbildning YKB

UTBILDNING YKB FORTBILDNING
Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personer som framför fordon med krav på C– eller D-behörighet i yrkesmässig trafik.

KURSMÅL
Säkra professionella yrkesförares nödvändiga kvalifikationer, öka trafiksäkerheten och säkerheten för förare, samt minska belastningen på miljön.

KURSLÄNGD
35 timmar

UTBILDNINGSBEVIS
Du kan gå kurserna i valfri ordning och efter varje genomförd utbildning erhålls ett intyg.

KURSINNEHÅLL
Utbildningen består av fem fortbildningsdagar med en sammanlagd kurstid på 35 timmar. Du kan gå kurserna i valfri ordning och efter varje genomförd utbildning erhålls ett intyg. Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen uppdatera de viktigaste kunskaperna. Tyngdpunkten ska läggas på trafiksäkerhet, förarens säkerhet och rationell körning.

De fem fortbildningskurserna som måste genomföras för att få YKB-bevis är:

  1. Sparsam körning
  2. Godstransporter
  3. Lagar och regler
  4. Ergonomi och hälsa
  5. Säkerhet och kundfokus

Om våra utbildningar

Vi kan genomföra utbildning på ert företag men vi har också samarbetspartners så vi kan samla ihop grupper från olika företag och genomföra utbildning för er. Tveka inte utan fråga oss om det.
Vi har idag samarbetspartners över hela Sverige. Ring 020-35 50 00 så löser vi era behov.

JAG VILL BLI KONTAKTAD

    Teleskoplastare utbildning