Utbildning ADR-S Grundkurs

UTBILDNING ADR-S GRUNDKURS
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen

MÅLGRUPP
Chaufförer som transporterar farligt gods

KURSMÅL
Med rätt kunskap om farligt gods kan du reducera de olika person- och miljöriskerna och dessutom uppfylla kraven i arbetsmiljölagen (AML), ADR-reglerna, ISO 9000 och 14000 samt miljöcertifiering för hållbart skogsbruk.

KURSLÄNGD
3 dagar

UTBILDNINGSBEVIS
Intyg utfärdas av MSB. Intyget gäller i 5 år. Prov utförs på trafikverket efter utbildning

KURSINNEHÅLL

 • Fördjupade kunskaper om:
 • Allmänna bestämmelser
 • Lagstiftning
 • Risker med farligt gods
 • Transporthandlingar
 • Krav på märkning/etikettering
 • Risk och miljömedvetande
 • Transporthandlingar
 • Praktiska övningar i:
 • Första hjälpen
 • Brandbekämpning
 • Åtgärder vid olycka eller tillbud

Om våra utbildningar

Vi kan genomföra utbildning på ert företag men vi har också samarbetspartners så vi kan samla ihop grupper från olika företag och genomföra utbildning för er. Tveka inte utan fråga oss om det.
Vi har idag samarbetspartners över hela Sverige. Ring 020-35 50 00 så löser vi era behov.

JAG VILL BLI KONTAKTAD

  Teleskoplastare utbildning