Utbildning truck

Utbildning truck

UTBILDNING TRUCK (TYA)
I Arbetsmiljölagen 3 kap, 3 § och AFS 2006:5, 18 §, står följande: “Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet.”

”En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.”

MÅLGRUPP
Alla som skall använda truck i sitt arbete.

KURSMÅL
TLP 10 gör att alla truckförare får en gemensam grundläggande utbildning med de kunskaper som behövs för att arbeta säker.

Utbildning truck

KURSLÄNGD
Kurslängden varierar beroende på förkunskaper och erfarenhet. Kontakta oss för mer info!

UTBILDNINGSBEVIS
Utbildningsintyg registrerar vi hos TYA. Truckutbildningen är TYA-certifierad.

KURSINNEHÅLL

 • Risker och säkerhetsbestämmelser
 • Trafikbestämmelser
 • Truckens konstruktion, de vanligaste trucktyperna
 • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar
 • Material- och godshantering
 • Ett ergonomiskt arbetssätt
 • Säkerhetskontroll/daglig tillsyn
 • Hantering av farligt gods
 • Trucktyper A1-A4 och B1-B6 och C2-C7 samt D1-D2

Om våra utbildningar

Vi kan genomföra utbildning på ert företag men vi har också samarbetspartners så vi kan samla ihop grupper från olika företag och genomföra utbildning för er. Tveka inte utan fråga oss om det.
Vi har idag samarbetspartners över hela Sverige. Ring 020-35 50 00 så löser vi era behov.

JAG VILL BLI KONTAKTAD

  Teleskoplastare utbildning