Utbildning BAS-P & BAS-U

UTBILDNING BAS-P & BAS-U
Vid varje bygg-och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare. De som utses ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen.

MÅLGRUPP
Utbildningen riktar sig till dig som är beställare, projektledare eller ansvarig inom bygg och anläggningsarbete samt dig som ska arbeta som byggarbetsmiljösamordnare BAS P och/eller BAS U.

KURSMÅL
Kursen ger dig grundläggande kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet och fortsatt drift, vid ett bygg- och anläggningsprojekt.

KURSLÄNGD
1 heldag.

UTBILDNINGSBEVIS
Efter genomförd kurs utfärdas utbildningsbevis.

KURSINNEHÅLL

 • Arbetsmiljökunskap och statistik
 • Grunder – Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Grunder – Föreskrifter Bygg- och anläggning
 • Fördjupning i arbetsmiljöföreskrifter
 • Kompetenskrav och uppgifter för BAS PU
 • Arbetsmiljöplan – innehåll
 • Riskhantering – översikt
 • Arbetsmiljöverkets kontroller
 • Vi kan också anpassa kursen utefter kundens särskilda behov, med övergripande tillägg för Kemiska risker, Hot och våld, Mast- och stolparbete, Ställningar, Heta arbeten eller annan profil som bäst passar er verksamhet.

Om våra utbildningar

Vi kan genomföra utbildning på ert företag men vi har också samarbetspartners så vi kan samla ihop grupper från olika företag och genomföra utbildning för er. Tveka inte utan fråga oss om det.
Vi har idag samarbetspartners över hela Sverige. Ring 020-35 50 00 så löser vi era behov.

JAG VILL BLI KONTAKTAD

  Teleskoplastare utbildning