Utbildning Motorsåg

Utbildning Motorsåg A+B+E

UTBILDNING MOTORSÅG A+B+E
Den som arbetar med motorsåg ska med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar att han eller hon har kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras.

Detta är enligt 17 § i ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om användning av motorkedjesågar och röjsågar” (AFS 2012:1) som trädde i kraft den 1 januari 2015.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till alla som använder motorsåg återkommande i arbetet eller på fritiden samt skogsägare, skogsarbetare och entreprenörer.

För att delta i utbildningen ska du ha fyllt 16 år.

KURSMÅL
Kursen syftar till att ge dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt.

KURSLÄNGD
Motorsåg A+B är 1-2 heldag. Motorsåg A är 5 timmar
Motorsåg E är 1 dag om allt är uppfyllt i A+B samt lift och Fallskydd

UTBILDNINGSBEVIS
Efter godkända prov utfärdas utbildningsbevis i form av tryckt plastkort.

KURSINNEHÅLL
Genomgång av säkerhetsbestämmelser, skyddsutrustning, arbetsteknik, vård och skötsel av utrustning samt övrigt du behöver kunna praktiskt och teoretiskt för att utföra arbeten säkert med motorsåg vid enklare kapningsarbeten.

Om våra utbildningar

Vi kan genomföra utbildning på ert företag men vi har också samarbetspartners så vi kan samla ihop grupper från olika företag och genomföra utbildning för er. Tveka inte utan fråga oss om det.
Vi har idag samarbetspartners över hela Sverige. Ring 020-35 50 00 så löser vi era behov.

JAG VILL BLI KONTAKTAD

    Teleskoplastare utbildning