Utbildning Arbete på väg

Utbildning Arbete på väg steg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1

UTBILDNING ARBETE PÅ VÄG STEG 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1
Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete, vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

MÅLGRUPP
Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med vägarbeten där Trafikverket är beställare.

KURSMÅL
Kursen ger dig den kompetens som Trafikverket kräver för respektive nivå.

KURSLÄNGD
APV Grund och maskinist: 1 heldag
APV Utmärkningsansvarig: 1 + 1 heldag (lärarledda lektioner + hemstudier)

UTBILDNINGSBEVIS
Efter godkänt teoretiskt prov utfärdas utbildningsbevis i form av tryckt plastkort.

KURSINNEHÅLL

 • Utbildningen följer Trafikverkets krav för respektive nivå.
 • Personlig skyddsutrustning
 • Eget ansvar och riskbedömning
 • Rättigheter, skyldigheter, ansvarsfördelning
 • Skyddsanordningar
 • Trafikantbeteende
 • Definitioner på olika zonindelningar Varna, Vägleda, Värna
 • Hastighet och krockvåld
 • Information om AML och dess föreskrifter
 • Arbetsgivarens roll i objektet
 • Trafikverkets, trafikingenjören och projektledarens roll i objektet

Om våra utbildningar

Vi kan genomföra utbildning på ert företag men vi har också samarbetspartners så vi kan samla ihop grupper från olika företag och genomföra utbildning för er. Tveka inte utan fråga oss om det.
Vi har idag samarbetspartners över hela Sverige. Ring 020-35 50 00 så löser vi era behov.

JAG VILL BLI KONTAKTAD

  Teleskoplastare utbildning